Oferujemy porady z zakresu prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu ergonomii oraz  przepisów przeciwpożarowych.

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pomagamy w sprawach spornych pomiędzy pracodawcą a pracownikami, a także pomiędzy pracownikami.