Szkolenie przeznaczone jest dla Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy /zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, problemy w interpretacji niektórych przepisów/.
  2. Analiza i ocena zagrożeń /zagrożenia wypadkowe, hałas, pyły przemysłowe, promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, energia elektryczna, mikroklimat, oświetlenie, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym/
  3. Metody likwidacji emisji na stanowiskach pracy czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych
  4. Rozwiązania techniczno-organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy
  5. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy

Czas trwania – 32 godziny dydaktyczne

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu.

Szkolenie: 550,00 zł brutto.

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.