Czytaj naszego bloga

Kariera jako Opiekunka Dziecięca

Kariera jako Opiekunka Dziecięca: Rozwinięcie Pasji w Opiece nad Dziećmi  Opieka nad dziećmi: Dlaczego Wybrać Tę Ścieżkę Zawodową? Kariera jako …...

Przerwa w pracy 2024 – zasady ogólne

Przepisy prawa pracy regulują kwestię przerw w pracy i nakładają na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o przysługujących im przerwach. Pracownik …...

Urlop od siły wyższej

Urlop z powodu działania siły wyższej, to prawo pracownika do czasowego zwolnienia się z pracy w sytuacjach, które są poza …...

Urlop opiekuńczy

Wprowadzono nowe przepisy dotyczące urlopu opiekuńczego, które umożliwiają pracownikom zapewnienie niezbędnej opieki osobom potrzebującym wsparcia w rodzinie. Taka forma wsparcia …...

Dwa dni opieki na dziecko

Zgodnie z Kodeksem Pracy, rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem w …...

Oznakowanie i rodzaje gaśnic pożarowych

Gaśnice pożarowe są kluczowym elementem systemu zapobiegania pożarom i zapewnienia bezpieczeństwa w różnych środowiskach, od prywatnych mieszkań po duże zakłady …...

Przyczyny powstawania pożarów

Zapobieganie pożarom w miejscu pracy to kluczowe zadanie pracodawcy. Inspektor ochrony przeciwpożarowej odgrywa tutaj istotną rolę, analizując różne aspekty związane …...

Oświetlenie na stanowiskach pracy

Odpowiednie oświetlenie na stanowiskach pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Przestrzeganie przepisów BHP, takich jak ustawa PN-EN …...

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej (SOI) są niezwykle istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Są to narzędzia, urządzenia lub środki …...

Wibracje – zagrożenie na stanowisku pracy

Wibracje, czyli drgania mechaniczne, to zjawisko występujące w ośrodkach stałych, które przenoszą się na tkanki ciała człowieka poprzez bezpośredni kontakt …...