Oferujemy następujące usługi:

- Usługi BHP i P.POŻ

- Pełnienie zadań służby BHP

- Ocena ryzyka zawodowego

- Okresowa analiza stanu BHP

- Doradztwo

- Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- Usługi dodatkowe

- Udział w postępowaniu powypadkowym

- Zaopatrzenie firm w artykuły BHP i P.POŻ