DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru
 • najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np.: PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, liczbą pracowników, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem.

Każda firma ma swojego opiekuna ds. bhp, z którym jest w stałym kontakcie. Zapraszamy do współpracy firmy małe, średnie i duże.