Szkolenia BHP, Prawo Pracy, kursy pedagogiczne, kursy zawodowe 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

 • Szkolenia BHP stacjonarne i w formie E–learning (samokształcenie kierowane)
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów
 • Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
 • Kursy pedagogiczne
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo i konsultacje
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja BHP i P.poż
 • Pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Szkolenia z Prawa Pracy – zmiany prawne
 • Szkolenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Kursy i warsztaty psychologiczne

 Zapraszamy na kurs pedagogiczny oraz kurs z opieki przedmedycznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą zamieszczoną w poszczególnych zakładkach:

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Kursy:

Szkolenia okresowe BHP: