Aktualizacja kursów Pomocy przedmedycznej i z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji – ceny już od 45 zł od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

Szkolenie BHP w formie e-learning jest akceptowane w takiej formie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak zaświadczenie, które otrzyma użytkownik po ukończonym szkoleniu.

Jak to działa:

Krok I: złożenie zamówienia poprzez przesłanie danych uczestników szkolenia .

Krok II: Przekazanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników.

Krok III: Nauka i przyswajanie wiedzy. W razie jakichkolwiek pytań udzielamy niezbędnych informacji.

Krok IV: Na zakończenie szkolenia pracownik będzie musiał rozwiązać test. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia, które wysłane zostaną do Państwa tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście.

Taką formą szkolenia mogą być objęci pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracodawcy wykonujący zadania służby bhp, pracownicy pełniący zadania służby bhp, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych.

  • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno – biurowych od 80 zł brutto do 140 zł brutto
  • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników inżynieryjno-technicznych od 80 zł brutto do 140 zł brutto
  • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kadry kierowniczej) od 250 zł do 350 zł brutto
  • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane dla pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby od 400 zł do 500 zl brutto
  • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane dla pracodawców pełniących w swojej firmie zadania słuzby BHP od 600 zł do 800 zł brutto
  • Kurs z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

sokrates.zabrze@interia.pl

tel.: 795 000 896, 795 000 396, 32 273 02 01

Po uzyskaniu zgłoszenia wysyłamy materiały dydaktyczne oraz test do rozwiązania. Przesyłka za pobraniem na koszt Ośrodka. Pracodawca może również wpłacić opłatę za koszt szkolenia na wysłane konto Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wysyłamy pocztą na koszt Ośrodka Szkoleniowego Zawodowego “SOKRATES”.

Sklep BHP – apteczki, gaśnice, instrukcje BHP, oznakowanie BHP – zapraszamy do zakupów artykułów i sprzętu BHP.