AKTUALIZACJA KURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 80 zł do 140 zł brutto od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Cena – od 80 zł do 140 zł brutto

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Czas trwania – minimum 8 godzin lekcyjnych

Forma – seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning)

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Zapisy ONLINE:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.