Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp
 • Szkolenia bhp, ppoż., z ewakuacji, pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Doradztwo, wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i prawem pracy
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)

 

* SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

Firma “SOKRATES” może z Państwem współpracować w zakresie:

 • Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
 • Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Szkolenia bhp, ppoż., ewakuacji, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny pracy,
 • Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Obliczania wydatku energetycznego przy pracach fizycznych,
 • Szacunkowej ocenie obciążenia psychicznego pracowników,